Ši žinutė ir jos priedas (-ai) (jei yra) skirti tik pirmiau nurodytiems adresatams. Juose esanti informacija gali būti slapta, konfidenciali ir (ar) galiojantys įstatymai gali drausti ją atskleisti. Jeigu Jūs gavote žinutę per klaidą arba nesate nurodytas adresatas, pranešame, kad šią informaciją atskleisti, kopijuoti arba platinti griežtai draudžiama ir neteisėta. Prašome apie tokios žinutės gavimą nedelsiant pranešti siuntėjui ir ištrinti žinutę ir visus jos priedus iš savo sistemos. Ačiū.