Prekių pirkimo – pardavimo
Baltas dobilas (www.baltasdobilas.com)
internetinėje parduotuvėje taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Prieš pradėdami naudotis ar registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje, susipažinkite ir perskaitykite šias naudojimosi sąlygas (toliau – Taisyklės). Registruodamiesi ir pirkdami jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir atitinkate teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus atitinkamų prekių įsigijimui, t.y. amžiaus, veiksnumo ir kitus. Jei nesutinkate su šiose Taisyklėse pateiktomis nuostatomis neturėtumėte naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios prieinamos www.baltasdobilas.com interneto svetainėje.

1.2. Šiose Taisyklėse įtvirtinamos funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine.

1.3. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.baltasdobilas.com naudotojo, ir UAB „Baltas dobilas“, kaip interneto svetainės www.baltasdobilas.com savininko.

1.4. Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.

1.5. UAB „Baltas dobilas“ elektroninė parduotuvė negali ir nebus laikoma atsakinga ir neprisiims jokios rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su „Prekių ir paslaugų pirkimo – pardavimo Baltas dobilas elektroninėje parduotuvėje Taisyklėmis“. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, UAB „Baltas dobilas“ laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.

1.6. Patvirtindami šias Taisykles jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi www.baltasdobilas.com interneto svetaine.

 

 1. SĄVOKOS

2.1. Pardavėjas – UAB „Baltas dobilas“, juridinio asmens kodas 303346220, PVM mokėtojo kodas LT100009027710, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius. Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris Nr. 130015625, išdavimo data: 2017-12-05, licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Nr. A427E-3/17, išduota 2017-12-08.

2.2. www.baltasdobilas.com – tinklapis, kuriame el. būdu parduodamos prekės ir kurį administruoja juridinis asmuo UAB „Baltas dobilas“ (toliau – elektroninė parduotuvė).

2.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, sulaukęs 20 metų, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.

2.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

2.5. Asmens duomenys – yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

2.6. Taisyklės – šios „Prekių ir paslaugų pirkimo – pardavimo Baltas dobilas (www.baltasdobilas.com) elektroninėje parduotuvėje taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui baltasdobilas.com ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

2.7. Paskyra – interneto svetainėje www.baltasdobilas.com Pirkėjo sukurta paskyra;

2.8. Privatumo politika – UAB „Baltas dobilas“ patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma Privatumo politika.

2.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

2.10. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

 

 1. PIRKIMO PROCESAS UAB „BALTAS DOBILAS“ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1. Kiekvienas Pirkėjas gali naudotis elektronine parduotuve, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ar ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas kaip užregistruotas Interneto svetainėje.

3.2. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:

3.2.1. sukurdamas paskyrą www.baltasdobilas.com – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

3.2.2. nesiregistruodamas šioje Interneto svetainėje.

3.3. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, Baltas dobilas Interneto svetainės pateikiamuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, miestą, pašto kodą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, savo el. pašto adresą bei prekių pristatymo būdą.

3.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 3.3. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Interneto svetainėje www.baltasdobilas.com veiklos analizės tikslais.

3.5. Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą, ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“.

3.6. Kai Pirkėjas įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Baltas dobilas ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

3.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Baltas dobilas bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Baltas dobilas informaciją apie tvarkomus asmens duomenis Pirkėjui pateikia prašyme nurodytu kontaktiniu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

3.8. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas vadovaujantis Baltas dobilas Privatumo politikos nustatyta tvarka.

 

 1. PASKYROS SUKŪRIMAS WWW.BALTASDOBILAS.COM

4.1. Norėdami naudotis Baltas dobilas elektroninės parduotuvės paslaugomis Pirkėjas turi teisę registruotis Baltas dobilas interneto tinklapyje. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

4.2. Paskyros sukūrimui Pirkėjas naudoja savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galima sukurti vieną Paskyrą.

4.3. Pirkėjas, registruodamasis, turi susikurti individualų vartotojo slaptažodį ir įsipareigoja jį saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Registruojantis rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą.

4.4. Paskyros sukūrimo anketoje privalu pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Jus galės pasiekti kurjeris.

4.5. Registruodamasis ir (arba) naudodamasis Internetine svetaine, Pirkėjas patvirtina ir garantuoja Baltas dobilas, kad Pirkėjo pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie, kol Pirkėjas savo noru panaikins savo Baltas dobilas Paskyrą.

4.6. Baltas dobilas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti Pirkėjams sukurti Paskyrą, nenurodant tokio atsisakymo priežasties.

4.7. Naudodamasis elektronine parduotuve Pirkėjas neturėtų dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis savo Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Pirkėjui.

4.8. Jeigu Pirkėjas pastebi ar įtaria, kad jo prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be jo žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Baltas dobilas Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Baltas dobilas. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti Baltas dobilas gali turėti įtakos Pirkėjo Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Pirkėjui atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis jo Paskyra.

4.9. Gavus Pirkėjo pranešimą dėl šių Taisyklių 4.8. punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Baltas dobilas imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie Pirkėjo Paskyros būtų sustabdyta. Baltas dobilas negarantuoja, kad naudojimasis Pirkėjo Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei Pirkėjas galėjo tikėtis.

4.10. Pirkėjas, naudodamasis www.baltasdobilas.com elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Baltas dobilas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba www.baltasdobilas.com formuodami prekių krepšelį, tačiau visais atvejais, po Taisyklių atnaujinimo, Pirkėjas pateikti užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles.

4.11. Pirkėjas turi teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą el. paštu info@baltasdobilas.com. Gavus Pirkėjo prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Pirkėjo galimybė naudotis Baltas dobilas Paskyra bus laikinai sustabdyta.

4.12. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Pirkėjas paskelbė viešai išlieka www.baltasdobilas.com (pvz. komentarai, atsiliepimai) ir nėra sunaikinama.

4.13. Baltas dobilas turi teisę bet kada sustabdyti Pirkėjo teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudoja Interneto svetainę ar Baltas dobilas teikiamas paslaugas.

4.14. Jeigu Pirkėjo naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Pirkėjas negali pirkti Baltas dobilas prekių bei naudotis kitomis paslaugomis. Informaciją apie pažeidimą bei Paskyros statusą Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į www.baltasdobilas.com.

 

 1. PIRKIMAS PRISIJUNGUS PRIE PASKYROS

5.1. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje su Paskyra – pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Pirkėjams yra prisijungimas prie Paskyros.

5.2. Suradęs norimą įsigyti prekę(-es) ir (ar) paslaugą(-as), Pirkėjas turi paspausti aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten Pirkėjas bus nukreiptas į puslapį, kuriame turės įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedęs šią informaciją, Pirkėjas turi pasirinkti galutinio patvirtinimo mygtuką, kad užsakymas būtų užbaigtas.

5.3. Apie Pirkėjo užsakymo būseną Baltas dobilas informuos Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

5.4. Užsiregistruodamas ir pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Baltas dobilas prekes, t. y. atitinka Taisyklėse ir teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus atitinkamų prekių įsigijimui, įskaitant amžiaus, veiksnumo ir kitus.

5.5. Pirkėjo nurodyti asmens duomenys tinkamam prekių užsakymui bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų saugojimo terminas 3 metai nuo paskutinio apsilankymo paskyroje arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Baltas dobilas asmens duomenis sunaikina.

5.6. Baltas dobilas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Baltas dobilas partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 

 1. PIRKIMAS NEPRISIREGISTRAVUS

6.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja pirkti prekes nesiregistravęs, pateikdamas užsakymą jis turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, taip pat adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris.

6.2. Pirkėjui, perkančiam prekes neprisiregistravus, galioja šiose Taisyklėse nustatyta apsipirkimo tvarka.

6.3. Pirkėjo nurodyti asmens duomenys tinkamam prekių užsakymui bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų saugojimo terminas 3 (trys) metai nuo paskutinio užsakymo pateikimo dienos arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Baltas dobilas asmens duomenis sunaikina.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.baltasdobilas.com šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, sutarties ir pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.baltasdobilas.com bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju jo pateiktais kontaktais (el. paštu arba telefonu) apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų funkcijų sustabdymą ar nutraukimą.

8.3. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda. Pirkėjui nesutikus, kad užsakyta prekė būtų pakeista į kitą panašią ar analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

 1. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

9.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Baltas dobilas prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

9.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme pateikiamos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Interneto tinklapyje užsakymo pateikimo momentu.

9.3. Pirkti www.baltasdobilas.com elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 20 metų, juridiniai asmenys. Didžioji dalis produktų yra paženklinti amžiaus apribojimais. Užsisakydamas prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, Pirkėjas patvirtina, kad yra reikalaujamo minimalaus amžiaus.

9.4. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.4.1. debeto ar kredito kortele;

9.4.2. naudojantis Paysera mokėjimo sistema.

9.5. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes ir (ar) paslaugas, patvirtinamas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas.

9.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje (gali būti taikomas pristatymo mokestis, nurodyta Interneto tinklapyje). Užsakytos prekės įprastai pristatomos iki 3 (trijų) darbo dienų ir Užsakyme nurodytu adresu.

10.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo į namus paslaugą:

10.2.1. Įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir užsakymo pristatymo metu būti nurodytoje vietoje. Jei užsakymo pristatymo metu Pirkėjo nėra nurodytoje vietoje, Pirkėjas įsipareigoja padengti įmonės patirtas kelionės išlaidas.

10.2.2. Užsisakydamas produktus, kuriems yra taikomi amžiaus apribojimai, Pirkėjas įsipareigoja pristatymo metu, kurjeriui paprašius parodyti asmens tapatybės dokumentą, kuriuo būtų įsitikinama, kad yra reikalaujamo minimalaus amžiaus.

10.3. Pardavėjas Pirkėjui alkoholinių gėrimų prekes pristato tik leidžiamu pardavimo laiku. Jei tarp užsakytų prekių yra alkoholinių gėrimų, tuomet šios prekės bus pristatytos nuo pirmadienio iki šeštadienio (imtinai) ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadieniais ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val., o rugsėjo 1-ąją d. alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi.

10.4. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Visais atvejais Baltas dobilas elektroninė parduotuvė yra atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Pirkėjui prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Pirkėju patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių asortimentą.

10.6. Pirkėjui pastebėjus, kad siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo iškart informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų.

10.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

10.8. Jei remiantis Taisyklių 10.2. punktu, jei užsakytų prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

 

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo atspalviu gali nežymiai neatitikti realaus prekių atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

 1. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

12.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu nuo užsakymo pateikimo momento ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.

12.2. Sutarties atsisakymas Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies pagrindu:

12.2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kai perkamos ne maisto prekės, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu el. paštu info@baltasdobilas.com ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

12.2.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti atsisakomas ar keičiamas prekes Pardavėjui adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

12.2.3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos ne maisto prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, įpakavimas ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos. Jeigu prekė yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą.

12.2.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

12.3. Taisyklių 12.2. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

12.4. Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

12.4.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

12.4.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

12.4.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

12.4.4. laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

12.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.6. Jei Pirkėjui pristatytų greitai gendančių prekių kokybė netinkama, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@baltasdobilas.com arba www.baltasdobilas.com svetainėje nurodytais kontaktais. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.

12.7. Pirkėjas, pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų maisto prekių ir gėrimų, kartu privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą bei esant galimybei yra prašomas pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką (tuo atveju, jeigu nuotraukoje įmanoma būtų atvaizduoti defektą).

 

 1. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS PRISTAČIUS NE TAS PREKES

13.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@baltasdobilas.com arba paskambinus telefono numeriu, nurodytu www.baltasdobilas.com interneto svetainėje.

13.2. Gavęs informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

13.3. Pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie tai, kad buvo gautos ne tos prekės, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

14.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.baltasdobilas.com interneto svetaine.

14.2. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Baltas dobilas yra laikomas atsakingu už atitinkamus pažeidimus, Baltas dobilas atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

14.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Baltas dobilas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

14.5. Baltas dobilas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Baltas dobilas Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Baltas dobilas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Baltas dobilas elektroninės prekybos svetainę nebebus galima;

14.6. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Baltas dobilas turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti Baltas dobilas paslaugomis;

14.7. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Baltas dobilas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS

15.1. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas Baltas dobilas nereiškia Baltas dobilas pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

15.2. Baltas dobilas neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja www.baltasdobilas.com. Baltas dobilas neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

 

 1. KONFIDENCIALUMAS

16.1. Paslaugų teikimo metu Baltas dobilas tvarko Pirkėjo asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjo asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Pirkėjo pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Pirkėjo ir Baltas dobilas santykiais. Baltas dobilas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu. Pirkėjo pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų teikimu.

16.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Baltas dobilas įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

17.1.Interneto svetainės turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso www.baltasdobilas.com. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui. Pirkėjas, naudodamasis Interneto svetaine, neturi teisės dauginti, platinti ar kitaip naudoti Interneto svetainės turinio bet kokiu būdu bet kokiu komerciniu tikslu.

17.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Baltas dobilas turi išimtines teises į Baltas dobilas prekių ženklus. Pirkėjas neturi teisės naudoti Baltas dobilas prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja Baltas dobilas išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę suteikė Baltas dobilas ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Baltas dobilas sutikime.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1.Šioms Taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

18.2.Šios Taisyklės galioja Pirkėjui naudojantis Interneto tinklapiu. Pirkėjui bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų teikimo metu.

18.3. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti, vykdytina ir teisėta.

18.4. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Pirkėjo ir www.baltasdobilas.com. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

18.5. Jei turite nusiskundimų dėl Baltas dobilas konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mus el. paštu info@baltasdobilas.com.