UAB “BALTAS DOBILAS”
INTERNETO PUSLAPIO PRIVATUMO POLITIKA
Paskutinio atnaujinimo data: 2022-09-05

 UAB „Baltas dobilas“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 

Privatumo politika

 Mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, mūsų kontaktinis asmuo visada pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Prašome atidžiai perskaityti mūsų Privatumo politiką:

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE).

2. Kontaktinis asmuo

 Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, UAB „Baltas dobilas“ kontaktinis asmuo pasirengęs jums padėti. Jeigu Jums reikia jo pagalbos, prašome kreiptis el. paštu paštu bdar@integre.lt.

3. Mano teisės

 Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta aukščiau. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

  • Pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • Pateikti prašymą ištaisyti asmens duomenis;
  • Pateikti prašymą ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
  • Pateikti prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir (ar) atšaukti savo duotą sutikimą;
  • Pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Sutikimo atšaukimas

Galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, atsiųsdami mums pranešimą elektroniniu paštu: bdar@integre.lt